Personlig veiledning

Finn din indre helbredelsesevne

Det er mye du selv kan gjøre for din egen helse. Du kan stimulere og aktivere kroppen din og sinnet ditt slik at naturlige helbredelsesprosesser kommer i gang, eller bare får mer fart på seg. Enhetsterapi er hjelp til selvhjelp. Du vil få øvelser og teknikker tilpasset deg som du selv kan bruke.

Mine tilnærmingsmåte i min jobb med deg kan være en eller en kombinasjon av følgende:

 • Avspennings og meditasjonsøvelser
 • Strukturert veiledning eller samtaleterapi
 • Psykoterapeutisk metode i samtale
 • Mestringsteknikker og sunn egenomsorg
 • Energimedisinsk diagnostikk og behandling
 • Regulering av meridianer og energistrømmer
 • Terapeutisk berøring

 

Du og jeg er ikke oppdelt i forskjellige avdelinger for tanker, kropp og følelser som ikke har kontakt med hverandre. Vi kjenner oss som ett menneske, som har en kropp, som har tanker og følelser og som kan kjenne livskraften eller åndskraften i oss.

Den fysiske kroppen, sinnet og åndskraften står i et gjensidig samspill med hverandre. Det er det vi i praksis kjenne som en puls eller flyt, opplevelse av livskraft og glede. Så når kontakten er god mellom alt så kjenner vi det som at vi er i flyt, ting fungerer og vi kan kjenne oss i godt humør og ved godt mot. Da er det godt å leve.

Som sykepleier har jeg alltid forholdt meg til at mennesket er en helhet av kropp, sinn og ånd. Som ung sykepleier syntes jeg nok det var vrient mange ganger å se hvordan området «ånd» innvirket på folk. I dag ser jeg mer tydelig hvordan menneskets og opplevelse av håp, mening og hensikt påvirker livsvalg og helse.

At sår kan stelles og gror (nesten) av seg selv kjenner vi til. De fleste av oss har vel opplevd å få en skramme, et skrubbsår som blør og som vi setter plaster på og etter en tid har såret grodd. Hva har skjedd? Vel, fysiologisk har vi funnet ut at kroppen registrerer skaden og setter inn umiddelbare tiltak: En koagulasjons prosess starter, det vil si at blodet stivner eller levrer seg til en geléaktig masse. Blodårer, blodplater og blodplasma bidrar til at blødningen stopper og kroppen danner plateplugger og fibrin. Vi kan observere at blødningen stopper og etter hvert danner det seg en skorpe. Lar vi såret være i ro – så gror det sammen av seg selv. Det heler seg – kroppen som fikk en skade har blitt hel igjen, den har helbredet seg selv. Denne iboende evnen til selvhelbredelse er som et under, et mirakel – tilsynelatende utenfor vår kontroll- og kroppen styrer dette av seg selv med en iboende intelligens vi kanskje ennå har til gode å fatte hele rekkevidden av.

Kunnskapen om kroppens selvhelbredende evne er gammel. Vi kan si med Florence Nightingale (1820 – 1910) at «… sykepleie er å legge forholdene best mulig til rette slik at naturen kan virke på han …» (pasienten). Dette er nettopp hele poenget: vi trenger spille på lag med de naturlige helbredende prosesser i menneskekroppen og menneskenaturen forøvrig. Vi trenger å legge forholdene til rette, både inni og utenfor kroppen.

Det kan se ut som om vi tar vi slike selvhelbredende prosesser for gitt mange ganger. Vi regner med «vi tåler alt» eller «at kroppen ordner opp» uansett hva vi ellers foretar oss av handlinger i form av tanker eller annet som kan sette kjepper i hjulene for den naturlige prosessen og naturlig livsutfoldelse forøvrig. Går vi igjen tilbake til skrubbsåret kan vi støtte den selvhelbredende prosessen ved å behandle såret best mulig, skylle med vann for å rense for evt. grus eller andre fremmedlegemer, lage et beskyttet miljø ved å sette på en bandasje og la såret få være i fred en viss tid. Vi setter kjepper i hjulene hvis vi ikke gjør dette.

Mennesket består av ti forskjellige grunnstoffer, størstedelen er oksygen og hydrogen i form av vann, vi består også av karbon, jern og svovel. OG vi består av en iboende intelligens som vil liv, som vil utvikling og vekst som naturen for øvrig. Vi er natur. Vi fungerer etter visse lovmessigheter på de ulike nivåer av vår eksistens. Fra naturen ser vi hvordan en liten eikenøtt kan spire om våren uten vår inngripen og den har potensiale i seg til å bli et stort tre. Alt som trengs for utviklingen ligger i frøet selv. Når forholdene ligger til rette- jordsmonn, vann og lys gror spiren og kan vokse seg stor. Vi trenger å kjenne til hvordan vi kan støtte de naturlige prosessene. Vi mener det er viktig å kjenne til at vi som mennesker er selvhelbredende på flere nivå og at det er en livskraft i oss.

Når det gjelder den fysiske kroppen er sårtilheling et fenomen som vi kjenner godt til. Mer ukjent er det at slike selvhelbredende prosesser også finner sted på andre nivåer, som i vår psyke, i sinnet vårt. Vår psyke kan også gjenvinne sin likevekt etter å ha fått en skramme, vært ute av senter. Når vi er ute av likevekt, når vi får en psykisk smerte, når «teppet dras vekk under føttene våre», kan vi kjenne indre kaos og uro kan vi trenge å gjøre adekvate handlinger, for eksempel å gjenopprette forbindelsen til vår iboende intelligens og kraft.

Kroppens flyt og samspill gjelder både innenfor enkeltsystemer og mellom systemer, mellom dimensjonene kropp, sinn og ånd. Når vi møter på ubalanse, disharmoni, stopp i flyt, sykdom eller skade trenger vi å huske at kroppen er i gjensidig samspill med menneskets øvrige aspekter sinn og ånd. Hvert menneske består av milliarder av celler. Hver celle i kroppen består av vibrerende energi. Også tankene våre består av vibrerende energi, som påvirker de øvrige systemene i kroppen. Negative tanker påvirker oss negativt og immunforsvaret svekkes. Tenker vi gode oppløftende tanker kjenner vi oss lette og glade og immunapparatet forsterkes. Det vil si at de tanker vi tenker påvirker den fysiske kroppen og kan dermed ha en avgjørende betydning for vår helse.

Hvis vi tar utgangspunkt i den fysiske kroppen kan vi oppsummere følgende prinsipper:

 • Kroppen vil alltid søke homeostase/ likevekt
 • Kroppen er selvregulerende og selvhelbredende
 • Kroppen er ett uttrykk, ett aspekt av organismen menneske
 • Kroppen er i gjensidig samspill med menneskets øvrige aspekter sinn og ånd
 • Kroppen fungerer innen et gitt miljø (omgivelser, sosialt)
 • Kroppen fungerer innenfor rammen av vår opplevelse av tid (ref. modnings- og aldringsprosessen)
 • Kroppen er designet for å være i flyt, bevegelse, den har en puls

 

Det betyr at vi muligens kan trenge å vie oppmerksomhet til alle aspektene og utforske nærmere forbindelseslinjene og informasjonskanalene mellom disse. Når vi kjenner til at kroppen og sinnet er selvhelbredende så bør vi unngå å sabotere organismens forsøk på å komme i balanse, harmoni, helbred igjen, men heller styrke de selvhelbredende kreftene i oss.

Jeg baserer mitt virke på kunnskap og erfaring fra eget liv, fra sykepleie, fra Helge Hognestad, fra Ann Bengtsson, fra studier på ArunA – Akademiet og fra studier hos Audun Myskja på Enhetsterapi i Ski.

Min lærer Audun Myskja sier følgende om enhetsterapi:

«Enhetsterapi er en ny syntese av energimedisin, bevissthetsmedisin, ånd-sinn- kropp-medisin og mestringsmedisin. Det som kjennetegner enhetsterapi er syntesen mellom egenutvikling og fagutvikling og foreningen av det dyptpløyende og det praktiske i tilnærmingen. I «enhet» ligger vekten på å utforske en større sammenheng i og bak våre liv, og det mennesker søker når de trenger hjelp. I «terapi» ligger vekten på å skape forandring i det mennesker sliter med: plager, symptomer, traumer og livsutfordringer. I ordet «terapi» ligger ikke oppfatningen av en terapeut som behandler eller tar bort plagene, men terapeuten som veileder og støtte for personens egen mestring, egne ressurser. Derfor er enhetsterapi hjelp til selvhjelp og verktøy for mestring og vekst – fødselshjelp heller enn behandling.» www.livshjelp.no

Høres dette ut som noe for deg?

Jeg har privatpraksis i Løkkebakken 12 B i Kragerø.

Ta kontakt idag!